Odpady wielogabarytowe odebrane przy użyciu rozdrabniarki? List od czytelnika i odpowiedź urzędu.


Mieszkaniec gminy Widuchowa przesłał do nas list dotyczący odbioru odpadów wielkogabarytowych. W jego przekonaniu sposób ich odbioru jest niedorzeczny. Prezentujemy poniżej list od czytelnika oraz odpowiedź jaką uzyskaliśmy z Urzędu Gminy Widuchowa. 

W dniu dzisiejszym z mojej miejscowości odebrane zostały odpady wielkogabarytowe z przed posesji. Zgodnie z ustawą o odpadach odpady powinny być zebrane w sposób selektywny umożliwiający ich ponowne wykorzystanie lub przetworzenie, niestety odbiór odbył się przy użyciu rozdrabniarki, w której zmielone zostały wszystkie odpady począwszy od dywanów, krzeseł, tapczanów i plastikowych zabawek skończywszy na pralkach, kuchenkach a nawet telewizorach kineskopowych, które przecież zawierają rtęć i lodówkach zawierających freon. Wszystkie te odpady zostały rozdrobnione na miejscu niszcząc środowisko i nasze zdrowie. Chciałbym również zaznaczyć, że odpady te z selektywnych stały się odpadami niebezpiecznymi lub przynajmniej zmieszanymi, których utylizacja jest znacznie droższa, a koszty utylizacji ponosimy my jako mieszkańcy i to horrendalnymi podwyżkami opłat za wywóz tych odpadów.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Widuchowa. Błyskawiczną odpowiedź otrzymaliśmy od Lidii Rafa, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Ustosunkowując się do wiadomości otrzymanej drogą mailową chciałabym na początku wyjaśnić czym są odpady wielkogabarytowe. To rodzaj odpadów, które z powodu swojego dużego rozmiaru i ciężaru nie mieszczą się do standardowych worków oraz pojemników do zbiórki selektywnej. Powstają na skutek bytowania człowieka i większość z nich stanowią meble oraz sprzęt, które przestały działać lub są zniszczone. Z informacji od wykonawcy umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Widuchowa, tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Chojnie wynika, iż nie jest możliwe rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych w pojeździe, którym są one odbierane, bowiem śmieciarka nie posiada takiej funkcji. Jedyna możliwość to częściowe zgniatanie w celu zwiększenia miejsca w śmieciarce, co jest bardziej ekologiczne ze względu na mniejszą ilość kursów pojazdu i co za tym idzie mniejsza emisja spalin do powietrza. Zgniatanie odpadów gabarytowych dokonywane jest tylko częściowo, a jeżeli chodzi o sprzęt Agd, to niestety najczęściej stanowi on same obudowy np. lodówki. Odpady wielkogabarytowe trafiają do podmiotu, który wydzieli z nich to, co nadaje się do dalszego przetworzenia - np. drewno, metal itp. Pozostała część trafia do procesu składowania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza