Oświadczenie Sprawcy Kolizji - wzór 2024 z omówieniem


Oświadczenie sprawcy kolizji to niezwykle ważny dokument w sytuacjach drogowych, gdy dochodzi do stłuczki, a na miejsce zdarzenia nie jest wzywana policja. Sporządzenie tego oświadczenia jest kluczowe dla dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. W tym artykule dowiesz się, jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji, z jakiego wzoru skorzystać, na co zwrócić uwagę oraz jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania.

Co to jest oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji to formalny dokument, który potwierdza przebieg zdarzenia drogowego i przyznanie się sprawcy do winy. Jest to niezbędne narzędzie w procesie dochodzenia odszkodowania, szczególnie gdy na miejsce nie została wezwana policja. Dokument ten musi zawierać szczegółowe informacje o kolizji oraz uczestnikach zdarzenia.

Dlaczego oświadczenie sprawcy kolizji jest kluczowe?

Posiadanie oświadczenia sprawcy kolizji jest niezbędne, aby bezproblemowo dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku braku tego dokumentu lub notatki policyjnej, proces ten może być znacznie utrudniony. Dlatego tak ważne jest, aby w każdej sytuacji drogowej, gdzie dochodzi do kolizji, sporządzić odpowiednie oświadczenie.

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji?

Aby oświadczenie sprawcy kolizji było ważne i skuteczne, musi zawierać następujące informacje:
 1. Dane uczestników: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu sprawcy i poszkodowanego.
 2. Dane pojazdów: Numer rejestracyjny, marka, model pojazdów uczestniczących w kolizji.
 3. Opis zdarzenia: Szczegółowy opis okoliczności kolizji, w tym miejsce i czas zdarzenia.
 4. Przyznanie się do winy: Sprawca musi jednoznacznie przyznać się do spowodowania kolizji.
 5. Podpisy: Dokument musi być podpisany zarówno przez sprawcę, jak i przez poszkodowanego.

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji do pobrania

Aby ułatwić sporządzenie oświadczenia, przygotowaliśmy wzór oświadczenia sprawcy kolizji w formacie PDF. Jest on gotowy do pobrania, wydrukowania i wypełnienia. Możesz pobrać wzór oświadczenia sprawcy kolizji tutaj.

Kiedy wzywać policję, a kiedy wystarczy oświadczenie?

Decyzja o wezwaniu policji lub sporządzeniu oświadczenia zależy od okoliczności kolizji. Wezwanie policji jest konieczne, gdy:
 • Nie można jednoznacznie ustalić sprawcy.
 • Uczestnicy zdarzenia nie zgadzają się co do jego przebiegu.
 • Doszło do poważnych uszkodzeń pojazdów.
 • W kolizji ktoś doznał obrażeń ciała.

W przypadku drobnych stłuczek, gdzie obie strony zgadzają się co do przebiegu zdarzenia i sprawca przyznaje się do winy, wystarczy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji. Jest to szybsze i prostsze rozwiązanie, które pozwala na sprawne zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Co zrobić w razie problemów z ustaleniem przebiegu zdarzenia?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których ustalenie przebiegu zdarzenia jest trudne. Jeśli sprawca nie chce przyznać się do winy lub brakuje świadków zdarzenia, konieczne może być wezwanie policji. Funkcjonariusze mogą również poprosić o dostęp do nagrań z monitoringu miejskiego lub prywatnego, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.

Jeśli nawet po przybyciu policji nie uda się jednoznacznie ustalić sprawcy, pozostaje droga sądowa. Po uznaniu winy przez sąd możliwe będzie uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Pamiętaj, że dokumentacja zebrana przez policję może być kluczowa w procesie sądowym.
Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu

Kolizje na parkingach są częstym zjawiskiem. W przypadku takich zdarzeń oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać te same informacje, co w przypadku kolizji drogowej. Ważne jest, aby dokładnie opisać miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów. Pamiętaj również, aby uzyskać podpisy obu stron uczestniczących w kolizji.

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela jest możliwe na kilka sposobów: przez formularz internetowy, telefonicznie, pisemnie lub osobiście w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Do zgłoszenia szkody potrzebne będą:
 • Oświadczenie sprawcy kolizji.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu.
 • Zdjęcia uszkodzeń.
 • Dyspozycja wypłaty odszkodowania.

Jeśli Twój ubezpieczyciel uczestniczy w programie bezpośredniej likwidacji szkody z OC sprawcy, możesz zgłosić szkodę bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela. Program ten działa, gdy kwota odszkodowania nie przekracza 30 000 zł.

Co robić w przypadku zaniżonego odszkodowania?

Jeżeli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w zbyt niskiej kwocie, masz kilka opcji:
 • Sporządzić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, podając argumenty i dowody na wyższą wartość szkody.
 • Skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczych, które mogą pomóc w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania.
 • Wzór oświadczenia sprawcy kolizji PDF 2024 do druku

Aby być przygotowanym na każdą ewentualność na drodze, warto mieć przy sobie wzór oświadczenia sprawcy kolizji w formacie PDF na rok 2024. Dokument ten można łatwo pobrać, wydrukować i przechowywać w samochodzie. Posiadanie wzoru oświadczenia może znacznie przyspieszyć i ułatwić proces sporządzenia dokumentu w razie kolizji.

Podsumowanie

Oświadczenie sprawcy kolizji jest niezbędnym dokumentem, który powinien być sporządzony w każdej sytuacji drogowej, gdy nie została wezwana policja. Zawiera wszystkie kluczowe informacje potrzebne do zgłoszenia szkody i dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Prawidłowo wypełnione oświadczenie sprawcy kolizji pozwala na szybkie i sprawne załatwienie formalności związanych z odszkodowaniem. Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie wzór oświadczenia, który możesz łatwo pobrać i wydrukować.

Pobierz aktualny wzór oświadczenia sprawcy kolizji w formacie PDF na rok 2024


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza