Powstanie nowoczesna stacja uzdatniania wody.


W siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. na „Budowę, modernizację i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa”.

Umowę w imieniu przedsiębiorcy podpisał Rafał Wojciechowski – wiceprezes zarządu, a w imieniu Gminy Paweł Wróbel – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Bachty.

Na uroczystości podpisania umowy obecni byli także: kierownik budowy Jacek Lehmann (z ramienia wykonawcy) oraz zastępca wójta Andrzej Stachura i dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Agata Rebizak.

Koszt inwestycji wynosi 5.103.639,00 zł. Taka inwestycja obejmuje przede wszystkim radykalne usprawnienie pracy stacji uzdatniania wody i budowę nowej stacji w Czarnówku.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza