Justyna Baranowicz, sołtyska Różańska, na podium konkursu "Sołtys Roku".
Sołtysi odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi – są inspiratorami i animatorami podejmowanych przez sołectwo działań, wokół nich skupia się życie kulturalne i społeczne. Najlepsi tegoroczni, zachodniopomorscy sołtysi pochodzą z gmin: Stargard, Dziwnów i Dębno. W tym roku na podium stanęły trzy kobiety: Marta Hawrylak (sołectwo Małkocin), Katarzyna Klaudia Herdzik (sołectwo Łukęcin) oraz Justyna Baranowicz (sołectwo Różańsko).

O tegoroczne zwycięstwo rywalizowało 67 wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich. Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa wyłoniła laureatów i wyróżnionych. Największą ilość punktów uzyskali: Marta Hawrylak (sołectwo Małkocin), Katarzyna Klaudia Herdzik (sołectwo Łukęcin) oraz Justyna Baranowicz (sołectwo Różańsko). Oprócz głównych nagród, w XII edycji konkursu „Sołtys Roku”, przyznano także 20 wyróżnień (każde po 1 tys. zł).

Justyna Baranowicz, sołtys sołectwa Różańsko (gmina Dębno). Funkcje sołtysa pełni dwie kadencje. Jest sprawną organizatorką i doświadczonym inicjatorem integracji społeczności lokalnej. Poprzez organizację ciekawych wydarzeń mieszkańcy sołectwa mają okazję na integrację oraz aktywne spędzanie czasu. Z powodzeniem wykorzystuje społeczne zaangażowanie mieszkańców, budżet sołecki czy środki samorządowe dla poprawy jakości życia we wsi. W sołectwie od lat organizowanych jest wiele cyklicznych imprez, które aktywizują oraz integrują społeczeństwo, często wykraczając poza obszar sołectwa Różańsko. Jest także wiceprzewodniczącą KGW w Różańsku i aktywnie działa na jego rzecz.

Nagrody laureatom (po 6 tys. zł każda) wręczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Uroczyste spotkanie z sołtysami odbyło się 18 maja br. podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza