Bezpieczne wakacje głównym tematem Komisji Bezpieczeństwa [foto]


Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, którego wiodącym tematem były „Bezpieczne Wakacje”, czyli przygotowanie powiatowych służb i administracji zespolonej do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku w okresie wakacyjnym.

Poruszono m.in. zagadnienia dotyczącbezpieczeństwa w miejscach wypoczynku i na drogach, kontroli kąpielisk, obozów i innych miejsc wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie) na terenie powiatu gryfińskiego, kontroli i stałego monitoringu warunków higienicznych i zdrowotnych, nadzoru nad higieną, bezpieczeństwem żywności oraz żywienia, sytuacją epidemiologiczną, jakością wody w kąpieliskach oraz bezpieczeństwem w miejscach masowego pobytu i wypoczynku.

Omówione zostały także kwestie prowadzenia działań informacyjnych i prewencyjnych przez KPP w Gryfinie, zagrożeń pożarowych (również tych spowodowanych anomaliami pogodowymi) oraz kontroli i stałego monitoringu stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na komisji został również poruszony temat śniętych ryb oraz ogniska ASF w powiecie gryfińskim (pokrótce przedstawiono zarys i przebieg sytuacji w żwirowni Bielinek i miejscowości Nieznań oraz podjęte kroki).

Z informacji przedstawionych przez uczestniczące w komisji powiatowe służby, inspekcje i straże wynika, że zarówno służby jak i administracja zespolona na terenie powiatu są przygotowane do realizacji wyznaczonych celów „Bezpiecznych Wakacji”.
fot. Powiat Gryfiński
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza