Podziękowania za trud strażaków i ratowników.


 Wyrażam podziękowania wszystkim kolegom i strażakom, ratownikom medycznym,
którzy ratowali życie mojego męża 
śp. Adama Potapińskiego.

Teresa Potapińska

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza