Skorpiony zamiast narzędzi ogrodniczych... przesyłkę ze wschodu zatrzymali funkcjonariusze KAS [foto]


Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała przesyłkę z niezadeklarowanymi skorpionami i uropygami z Hongkongu. Po zapewnieniu pajęczakom odpowiedniego dobrostanu oraz warunków transportowych zwierzęta odesłano do nadawcy.

Zachodniopomorscy funkcjonariusze służby celno-skarbowej ujawnili w przesyłce z Hongkongu żywe zwierzęta z rodziny pajęczaków. Nadawca zadeklarował przesyłkę narzędzi ogrodowych. Waga i kształt paczki wzbudziły podejrzenie funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili kontrolę przesyłki wspólnie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną.

Kontrola wykazała, że w sześciu plastikowych pudełkach znajdowały się cztery skorpiony i dwie uropygi. Gatunki te nie są objęte ochroną konwencji CITES. Z uwagi jednak na brak wymaganych dokumentów (świadectw zdrowia i pochodzenia), decyzją Inspekcji Weterynaryjnej po zapewnieniu pajęczakom odpowiedniego dobrostanu oraz warunków transportowych przesyłkę odesłano do nadawcy.

Zwierzęta importowane legalnie z krajów trzecich powinny zostać poddane weterynaryjnej kontroli granicznej w punkcie kontroli w porcie lotniczym w Warszawie. Zwierzęta muszą być zaopatrzone w wymagane świadectwo weterynaryjne i pochodzenia.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza