Wybory sołeckie w gminie Trzcińsko Zdrój. Będzie dogrywka w Gogolicach.


W Sołectwach Klasztorne i Gogolice w gminie Trzcińsko Zdrój odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Nie wszędzie udało się wybrać włodarzy... 

W Klasztornem spośród 87 stale zamieszkujących mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach, uczestniczyły 23 osoby. Frekwencja wyniosła 26,44%.  Na sołtysa kandydowała jedna osoba Pani Aleksandra Skiba, która została wybrana na Sołtysa sołectwa Klasztorne.
Do rady sołeckiej wybrano Ziółkowską Małgorzatę, Saskowską Aleksandrę, Kozakiewicza Daniela, Winnika Marcina. W zebraniu wyborczym uczestniczył Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Pan Bartłomiej Wróbel, który pogratulował nowo wybranej Pani Sołtys i członkom rady sołeckiej.

W Gogolicach frekwencja podczas wyborów sołeckich wyniosła 59,83 %. Uprawnione do głosowania były 234 osoby, w wyborach wzięło udział 140 osób. W wyniku głosowania, żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, w najbliższym czasie wyznaczony zostanie kolejny termin zebrania, podczas którego odbędą się wybory.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza