Reklama [góra]

Sprawdzamy samorząd: jak pracowali radni w gminie Banie


Minął rok od wyborów samorządowych, sprawdzamy jak przez minione 12 miesięcy pracowali radni w poszczególnych gminach naszego powiatu.

Głównym zadaniem radnego jest reprezentowanie wyborców i kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawianie im odpowiednim organom do rozpatrzenia. Radny ma obowiązek brania udziału w pracach rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

W prezentowanych u nas raportach sprawdzamy frekwencję radnych na posiedzeniach radny i komisjach oraz ilość złożonych interpelacji.

Interpelacja to pisemne lub ustne zapytanie złożone przez radnego do burmistrza, wójta lub starosty. Można składać zapytanie w każdej sprawie, na każdą interpelację musi być udzielona odpowiedź.

W Gminie Banie odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 9 wspólnych posiedzeń komisji stałych. 
Odbyło się również 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 5 posiedzeń Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz 7 posiedzeń Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Mirosław Byzdra - 22 interpelacji, 0 nieobecności
Izabela Senda - 11 interpelacji, 0 nieobecności
Marian Karbownik - 7 interpelacji, 0 nieobecności 
Alicja Burzyńska - 7 interpelacji, 2 nieobecności, 
Anna Siwek - 6 interpelacji, 0 nieobecności
Agnieszka Łępicka - 5 interpelacji, 0 nieobecności
Adam Walterowicz - 4 interpelacje, 3 nieobecność
Lech Antkowiak - 3 interpelacje, 2 nieobecności 
Marceli Śmiałek - 2 interpelacje, (objął mandat od 6 maja 2015 r.)
Izabela Radyk - 2 interpelacje, 0 nieobecności
Mariusz Ryngiewicz - 2 interpelacje, 1 nieobecność
Marzena Zajączkowska - 2 interpelacje, 1 nieobecność
Rafał Stańko - 1 interpelacja, 2 nieobecności 
Danuta Zawadzka-Zając - 1 interpelacja, 0 nieobecności 
Andrzej Kejs - 1 interpelacja, 5 nieobecności

We wcześniejszych artykułach informowaliśmy o aktywność radnych w CedyniChojnie, Gryfinie, Moryniu, MieszkowicachRadzie Powiatu w Gryfinie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.