Reklama [góra]

W Warszawie rozstrzygnęły się losy przetargu na odbiór odpadów z terenu Związku Gmin Dolnej Odry

Od 1 kwietnia 2016 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na ternie Związku Gmin Dolnej Odry będzie realizowało konsorcjum PHU Eko-Fiuk i Spółka Gmin Dolnej Odry. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości powództwo konsorcjum firm Remondis, Jumar i Eko-Myśl.

Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2016 - 2019".

Do biura związku wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich, przygotowana przez PUK Dębno, została odrzucona z przyczyn formalnych (oferta dotyczyła tylko I części zamówienia).

Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Eko-Fiuk Sp. k. i Spółka Gmin Dolnej Odry sp. z o.o. zaproponowały 36 256 835,23 zł, druga oferta złożona przez konsorcjum Remondis Szczczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. opiewała na kwotę 41 123 338,21 zł.

Jeszcze w grudniu przegrane konsorcjum złożyło odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 12 stycznia KIO odrzuciło powództwo w całości.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.