Reklama [góra]

Żywa lekcja przyrody


W piątek 22 stycznia dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie dzięki uprzejmości Nadleśnictwu w Chojnie a zwłaszcza Pani Agnieszki Kujawskiej i Panu Waldemarowi Jakubiszynowi miały okazję odbycia lekcji przyrody w naturalnym środowisku leśnym połączone z dokarmianiem zwierząt. 

Wysłuchały wielu ciekawych informacji i wskazówek oraz utrwaliły sobie wiadomości już poznane z zakresu życia i zwyczajów zwierząt leśnych. Po wyłożeniu pokarmów przy paśniku dzieci przeszły w inne miejsce lasu, gdzie czekało na nie ognisko i kiełbaski. Pobyt w lesie został uwieńczony pamiątkowym zdjęciem. 

Wychowawczynie klas I d i I e dziękują Nadleśnictwu Chojna oraz pracownikom pani Agnieszce Kujawskiej i panu Waldemarowi Jakubiszynowi za umożliwienie pobytu w lesie. Rodzicom z klas pierwszych dziękujemy za fachową pomoc i opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.