Reklama [góra]

Pół miliona z RPO dla Trzcińska-ZdrojuRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego zrefunduje koszty rewitalizacji zabytkowej części Trzcińska-Zdroju. To fundusze z poprzedniej perspektywy, które pojawiły się dzięki oszczędnościom przy realizacji innych projektów. Kwota o jaką wzbogaci się miejski budżet to 500 tysięcy złotych. Podpisanie umowy odbędzie się we wtorek, 9 lutego 2016 roku. Udział w nim weźmie wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i burmistrz Zbigniew Kitlas.


Renowacja była jednym z etapów wielozadaniowego procesu. Trwała od kwietnia 2009 roku do września 2014 roku. Rewitalizacja miała przede wszystkim poprawić stan techniczny obiektów umiejscowionych w starej części miasta. Prace modernizacyjne objęły 4 budynki użyteczności publicznej - staromiejski ratusz, budynek przedszkola przy ulicy Kościuszki, budynek szkoły podstawowej oraz średniowieczne mury obronne.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł. Unijna refundacja to pół miliona zł. Fundusze pochodzą z RPO WZ na lata 2007-2013. Projekt zrealizował założenia 5 osi priorytetowej „Turystyka, kultura i rewitalizacja”.

Warto przypomnieć, że to kolejny projekt związany z renowacją zabytkowej architektury w Trzcińsku-Zdroju z pomocą unijnych funduszy. W pierwszej połowie grudnia ub.r., po modernizacji, oddano do użytku budynek Domu Pomocy Społecznej prowadzony przez stowarzyszenie „Dom z Sercem”. Liderem inwestycji był Powiat Gryfiński. Rewitalizacja kosztowała prawie 1,9 mln zł., z czego ponad 1,3 mln zł to wsparcie RPO WZ na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy związanej z rewitalizacją starej części Trzcińska-Zdroju nastąpi we wtorek 9 lutego w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku Zdroju.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.