Reklama [góra]

XVII sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju [foto] [video]


Na czwartkowe popołudnie 25 lutego zwołano XVII sesję Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju. Radni mieli do przedyskutowania i przegłosowania dziewięć projektów uchwał. W sprawozdaniu burmistrza, które przedstawił zastępca Emilian Osetek, radni otrzymali między innymi informację o złożonym wniosku o dofinansowanie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych w Trzcińsku-Zdroju. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju” w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Wniosek zostanie złożony w marcu br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 7 stycznia zostały złożone 4 wnioski o przyznanie pomocy na operacje „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Radni zdecydowali o przedłużeniu obowiązującej dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój określonych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, do dnia 9 kwietnia 2017 roku.


Wyrażono również zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Chodzi o nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym i budynkami gospodarczymi.

Zobacz zdjęcia na naszym profilu na Facebooku

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.