Reklama [góra]

Awantura o mieszkanie komunalne burmistrza Chojny [video]


Radni Rady Miejskiej w Chojnie zablokowali możliwość sprzedaży mieszkania komunalnego znajdującego się w Polsko - Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym, jest to lokal w którym mieszka burmistrz Adam Fedorowicz. 

Radni uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych podjęli na początku kwietnia. Adam Fedorowicz jako mieszkaniec gminy wystosował pismo do Rady Miejskiej "wzywające do usunięcia naruszenia prawa". W odpowiedzi na to pismo, obszerne zapytanie do burmistrza skierował przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie Piotr Mróz.

Mieszkanie komunalne w budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym jest tematem, który od wielu miesięcy wzbudza kontrowersję. Budynek przeszedł gruntowną modernizację, jej koszt wyniósł ponad 2,5 mln złotych.

Już w ubiegłej kadencji, między innymi radny Janusz Babiarz sygnalizował, że nie powinno się sprzedawać znajdującego się tam mieszkania komunalnego, ponieważ może to generować spore problemy w przyszłości. W podobnym tonie wypowiadała się jednostka kontrolująca dofinansowanie dla inwestycji - (...) Kontroler sugeruje, że zasadnym byłoby niepozbywanie się własności przedmiotowej nieruchomości, ponieważ pozostając jej właścicielem w budynku placówki, beneficjent ma możliwość sprawowania kontroli nad przeznaczeniem użytkowania powyższego lokalu mieszkalnego. Na etapie aplikacji Gmina Chojna złożyła oświadczenie o możliwości przekwaterowania dotychczasowych lokatorów gdyby zaistniała taka konieczność. Sprzedaż i ewentualna odsprzedaż mieszkania w przyszłości osobom trzecim może wpłynąć na niespełnienie warunków realizacji i zachowania celu projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady(WE) Nr 1083/2006 z dn.11 lipca 2006 i zwrotu przyznanego dofinansowania. Wobec powyższego decyzję o sprzedaży mieszkania w placówce beneficjent musi podjąć na własne ryzyko, natomiast kontrola w miejscu inwestycji na zakończenie realizacji projektu, a przede wszystkim kontrola trwałości projektu potwierdzi słuszność poczynionych działań beneficjenta w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Chojny, podobnie jak inni mieszkańcy, ma prawo do wykupu zajmowanego lokalu komunalnego z bonifikatą.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.