Reklama [góra]

Będzie problem ze śmieciami? [video]


Nowa firma zaczęła wywozić odpady komunalne z ternu gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry. W niektórych miejscowościach rosną jednak góry śmieci, mieszkańcy na ich wywóz będą musieli czekać nawet trzy tygodnie. 

- Śmieci zalegają od kilku dni, worki zaczynają rozrywać zwierzęta, nie mamy już gdzie ich składować - informują nas czytelnicy z gminy Chojna.

Śmieciarki należące do konsorcjum Spółki Gmin Dolnej Odry i przedsiębiorstwa Eko Fiuk od 1 kwietnia rozpoczęły pracę i systematycznie opróżniają pojemniki na odpady.

W biurze związku był nasz dziennikarz, zostaliśmy poinformowani, że maksymalny czas od ostatniego wywozu nie powinien przekroczyć 21 dni. Wejście nowej firmy, która wygrała przetarg, spowodowało zmianę harmonogramu wywozu.

Gabaryty dwa razy w roku

Duże śmieci, tzw. odpady wielkogabarytowe z nieruchomości na terenie ZGDO będą odbierane dwa razy w roku. Pierwszy odbiór planowany jest na przełomie maja i czerwca. O szczegółowym terminie mieszkańcy mają zostać powiadomieni.

Odpady wielkogabarytowe z prywatnych nieruchomości można również oddać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na dawnych wysypisku Kaliska niedaleko Chojny. Punkt PSZOK jest otwarty jedynie w poniedziałek w godzinach od 10 do 18. Jest jednak limit, każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 1 tonę odpadów w roku.

Problem z pojemnikami 

Niektórzy mieszkańcy będą prawdopodobnie musieli zakupić po raz kolejny pojemniki na odpady. Te właściwe muszą spełniać normę PN 840. Różnica w pojemnikach polega na ich budowie, te starsze nie są przystosowane do śmieciarek, które opróżniają kosze.
Jak udało nam się dowiedzieć, najwięcej złych pojemników jest na terenie gminy Cedynia.

W artykule Nowa firma od śmieci i nowy harmonogram wywozu dla gmin należących do ZGDO opublikowaliśmy nowe harmonogramy wywozu odpadów dla poszczególnych gmin naszego powiatu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.