Reklama [góra]

Czy wrócą posterunki policji?


Wprowadzona kilka lat temu reforma policji spowodowała połączenie posterunków w gminach. Ta sytuacja nie podoba się samorządom, które chciałyby powrotu do starego systemu. 

Franciszek Sidorczuk z Trzcińska Zdroju złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o przywrócenie posterunku policji w Trzcińsku Zdroju. F. Sidorczuk to przewodniczący lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości - rozległy teren Gminy Trzcińsko – Zdrój a także położenie wymaga przywrócenia całodobowych dyżurów z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przyjezdnym. Po zlikwidowanym Posterunku Policji do chwili obecnej pozostają niezagospodarowane pomieszczenia w budynku przy ul. Wodnej 3. Na dachu budynku pozostaje maszt z anteną obsługującą wcześniej łączność a także połączenia policyjną linią telefoniczną.

W czerwcu radni w Trzcińsku Zdroju podjęli uchwałę w sprawie kierunków działań burmistrza gminy, znajduje się tam zapis mówiący o podjęciu przez burmistrza działań mających na celu przywrócenia posterunku policji.

Pod koniec 2015 roku również w Moryniu radny Maciej Ostrowski zwrócił się do burmistrza o podjęcie działań zmierzających do utworzenia osobnego posterunku, argumentował to troską o większe bezpieczeństwo i porządek. 

W marcu br. podczas corocznej informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu komendant powiatowy policji w Gryfinie insp. Andrzej Stechnij powiedział, że zlikwidowane posterunki nie będą przywracane automatycznie, a jedynie tam gdzie stwierdzono pogorszenie stanu bezpieczeństwa. 

W naszym powiecie funkcjonują połączone posterunki Mieszkowice - Moryń oraz Banie - Widuchowa. Jednostki z Trzcińska Zdroju i Cedyni przyłączone są do Komisariatu Policji w Chojnie. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.