Reklama [góra]

Uczniowie znowu pojadą na staże do europejskich miast


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie od 1. listopada rozpoczyna realizację pierwszego projektu z „Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+”, pt. "Europejskie staże”. Jest to projekt mobilności osób uczących się i nauczycieli, którego autorem i koordynatorem jest Janusz Cezary Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego. 

Mobilność będzie polegała na odbyciu 4-tygodniowych staży w okresie kwiecień/maj 2017 r. przez 11. uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk oraz technik budownictwa, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz 5-dniowych szkoleń kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze hotelarstwa i gastronomii.

Projekt został dofinansowany w kwocie 35 139,00 euro. Czas trwania projektu ustalono od 01.11.2016 do 31.10.2017 r. Staże odbędą się w przedsiębiorstwach w Anglii, Węgrzech i na Malcie, natomiast szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Malcie.

Projekt jest zgodny z głównymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, które zakładają między innymi rozszerzenie odbywania staży zagranicznych o uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik budownictwa, zwiększenie ich liczby, objęcie szkoleniami w instytucjach zagranicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji mobilności zawodowych. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z korzyściami płynącymi z mobilności edukacyjnych, zostanie wzmocnione ich poczucie tożsamości europejskiej. Stażyści poprawią znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, wzmocni się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie i samodzielności.

W ramach projektu zostaną podjęte działania przygotowujące uczniów do staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. Działania te będą obejmować warsztaty z psychologiem i pedagogiem, prezentacje multimedialne miejscowości, w których uczniowie odbędą staże oraz kursy języka angielskiego. Podczas pierwszego tygodnia staży uczniowie będą uczęszczać na zajęcia kulturowo – językowe, które zostaną przeprowadzone przez doświadczonych pedagogów.

Wszystkie staże będą jednocześnie obowiązkowymi praktykami zawodowymi realizowanymi przez uczniów. Nauczyciele, którzy odbędą szkolenia zagraniczne w formie 'job shadowing', będą po raz pierwszy uczestniczyli w tego rodzaju mobilności podnoszącej ich profesjonalne umiejętności.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.