Reklama [góra]

/center>

Recytowali w szkole filialnej w Godkowie Osiedlu


W środę 23 listopada w Szkole Filialnej w Godkowie odbyła się IV edycja konkursu recytatorskiego pt. „Barwy Jesieni”. Dzieci występujące w konkursie zmagały się o laur zwycięzcy i miano „ Mistrza recytacji”. 

Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów poezją, uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze, popularyzacja umiejętności recytatorskich, pogłębienie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody.

Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach: 0 – I , II – III. Ocenie podlegała intonacja, tempo, interpretacja tekstu poetyckiego, znajomość tekstu i opracowanie głosowe.

Wszyscy uczestnicy prezentowali wybrane wiersze na wysokim poziomie i przede wszystkim dobrze się bawili. Jury miało duży kłopot z wyłonieniem zwycięzcy, ale po długich debatach przyznano:

kat. 0 - I
I miejsce - Milena Wachowska kl.I ( SP w Chojnie)
Wyróżnienie – Wanessa Witkiewicz kl.0 (Oddział przedszkolny w Godkowie), Zuzanna Sapak kl. I ( SP w Chojnie)

Kat. II – III
I miejsce Aleksandra Rycerz ( SP Chojna)
II miejsce Jagoda Chatłas i Hubert Lachowicz ( SP Chojna)
III miejsce Radosław Szelążek (SP Chojna)

Nagrody i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców konkursu, ale także na wszystkich uczestników, którym serdecznie gratulujemy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.