Reklama [góra]

Zostań wolontariuszem 25. edycji finału WOŚP


3 stycznia 1993 odbył się pierwsza edycja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku fundacja zebrała ponad 72 mln złotych. Tegoroczna, 25 edycja finału WOŚP odbędzie się 15 stycznia 2017 roku.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki seniorom.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych udziałem w koncercie, którzy chcą zostać wolontariuszem i przyłączyć się do organizacji 25.Finału WOŚP w Chojnie prosimy o kontakt do Centrum Kultury w Chojnie.

Sztab WOŚP- Centrum Kultury w Chojnie


Regulamin Wolontariusza 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 25. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym
25. Finałem WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia 2017 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail poprzez który można się z nią kontaktować, a także złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach wewnętrznych-statystycznych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.

3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 25. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.

4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał
identyfikator i puszkę kwestarską.

5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.

6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.

7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.

8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.

9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę tuż po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki
kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.

11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu
zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba
kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń
potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.

12. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym sztabie. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza.

13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do
jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim
wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.

15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.