Reklama [góra]

Cedynia z budżetem na 2017 rok [foto] [video]


W Cedyni radni większością głosów uchwalili projekt budżetu gminy na 2017 rok. Sesja odbyła się w środę 28 grudnia. 

Zanim doszło do głosowania, przewodniczący rady Krzysztof Nowak odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie skarbnik Magdalena Krupińska omówiła projekt uchwały budżetowej.


 
Dochody gminy zaplanowano w kwocie 18 412 576,00 zł w tym dochody majątkowe (np. sprzedaż nieruchomości) stanowią 414 300,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 21 197 688,05 zł w tym wydatki majątkowe (np. inwestycję) w wysokości 3 135 833,73 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1 785 112.05 zł zostanie sfinansowany z kredytu.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok wymienia się między innymi przebudowę dróg gminnych - w Piasku i Żelichowie, wykonanie dokumentacji na drogi na ulicy Kolonia i Willowej oraz wykonanie chodnika na ulicy Konopnickiej (310 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" (136 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny (70 tys. zł), opracowanie programu rewitalizacji (127 tys. zł), rozbudowę remizy w Czachowie (300 tys. zł), przebudowę budynku szkolnego w Cedyni (1 mln zł), rozbudowę budynku szkoły w Piasku (70 tys. zł), nowy plac zabaw na osiedlu Sójcze Wzgórze (75 tys. zł), oświetlenie uliczne (30 tys. zł), remont wieży widokowej (36 tys. zł), wykonanie inkubatora kuchennego w świetlicy w Orzechowie (320 tys. zł) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (90 tys. zł).

Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, przeciw był tylko radny Tomasz Siwiela.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.