Reklama [góra]

Turystyka szkolna - sposób na ciekawe formy poznawania regionu


Możliwości rozwoju turystyki szkolnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gryfińskiego – to hasło przewodnie spotkania, które odbyło się 7 grudnia w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zgodnie z zapoczątkowaną ideą promowania turystyki szkolnej w oparciu o zasoby Pomorza Zachodniego, była to już kolejna prezentacja ukazująca potencjał naszego regionu.

Jej główny cel to powrót do koncepcji turystyki szkolnej z wykorzystaniem bazy schronisk młodzieżowych. Poprzednie tego typu spotkania odbyły się już w Łobzie i Stargardzie.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego do Gryfina przybyli przedstawiciele władz samorządu województwa i powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz osoby na co dzień związane z turystyką.

A o czym była mowa?

W tematykę spotkania gości wprowadzili gości Krzysztof Barczyk - Dyrektor Gabinetu Marszałka oraz Damian Greś - Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

O walorach przyrodniczych i historycznych powiatu gryfińskiego oraz możliwościach ich wykorzystania do edukacji turystycznej, w niezwykle ciekawy sposób opowiedział ekspert w tej dziedzinie, znawca regionu - dr Tomasz Duda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie w Gryfinie odbyło się dzięki inicjatywie Ewy Dudar (na zdjęciu) – radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która jednocześnie pełniła rolę moderatora.

Źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.