Reklama [góra]

Dla WOŚP w regionie zebrano ponad 205 tys. złotych - pobiliśmy rekord! [foto]


Rekordowy okazał się XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Osiem głównych miast w naszym regionie: Chojna, Widuchowa, Moryń, Gryfino, Cedynia, Banie, Mieszkowice  oraz Trzcińsko Zdrój spisało się na medal i zebrało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łącznie kwotę ponad 205 tysięcy złotych! 

Na oficjalnej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na chwilę obecną kwota zebrana na koncie to: 12 102 775zł, kwota zdeklarowana to 62 418 767zł.


Poniżej przedstawiamy podsumowanie XXV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z naszego regionu.

W I D U C H O W A

 fot. e-widuchowa
Podczas Kiermaszu w Widuchowej udało się zebrać 6822zł. Łącznie Widuchowski sztab przekazał 18.761,59 PLN I 44,50 euro
REKORD


G R Y F I N O


Łącznie gryfiński sztab zebrał ponad 73 tysiące. 
To REKORD zbiórki, kwotę z poprzedniego roku powiększono o ok. 20 tysięcy złotych


C E D Y N I A 


Cedyński sztab przekazał ze zbiórki ok. 26 000 złotych 


M O R Y Ń 


Łącznie w Moryniu zebrano 16 628,21 zł + 350 Euro ok. 18 500zł i pobił REKORD zbiórki.


C H O J N A


Kwota jaką udało się zebrać w Chojnie podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynosi: 35 438,63 zł i 382,17 € - REKORD został pobity.M I E S Z K O W I C E 
 fot. Adrianna Iwan
Sztab w Mieszkowicach zebrał ok.16 000 zł
T R Z C I Ń S K O - Z D R Ó J

 W Trzcińsku- Zdrój łącznie zebrano 10 707,72 zł + 151,76 euro i pobito  REKORD zbiórki.B A N I E
fot. banie.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.