Reklama [góra]Konferencja "Wczesne wspomaganie rozwoju " w Chojnie
Dnia 2 marca w nowej siedzibie w chojeńskiej filii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Gryfinie odbyła się konferencja pn. Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dla dziecka niepełnosprawnego. 

Specjaliści poradni Marta Grylewicz – neurologopeda i Katarzyna Prędkiewicz – psycholog w krótkiej prezentacji przedstawiły cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, podkreśliły wagę wspierania w rozwoju każde małe dziecko, opowiedziały o tym jak pracują z dzieckiem i jego rodziną. Poradnia planuje rozszerzyć swoją ofertę dla większej liczby małych dzieci niepełnosprawnych.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, wizytator KO Daniela Arciszewska, ks. Jan Zalewski, przedstawiciele Powiatu – Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, członkowie Zarządu Powiatu (Jerzy Miler, Henryk Kaczmar, Jan Gładkow i Tomasz Siergiej), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek i Skarbnik Powiatu Janina Niwa, dyrektorzy placówek oświatowych, lekarze, wykonawca remontu – Łukasz Fuks oraz dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i filii w Chojnie.

Po konferencji pani dyrektor poradni Jolanta Majewska podziękowała Zarządowi za trafne decyzje. Starosta W. Konarski powiedział, że cieszy się, że Zarządowi udało się stworzyć warunki dla lepszego służenia społeczeństwu. Zaproponował Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty utworzenie oddziału wydziału nadzoru pedagogicznego w Chojnie. Z takim wnioskiem Powiat Gryfiński wystąpił już do Kuratorium.

Wicekurator Sołtysiak podziękował za zaproszenie. Powiedział, że jego pierwsze wrażenie po wejściu do nowej siedziby Poradni, to myśl komfort. Cieszy się, że poprawiają się warunki pracy, a zmiany będą służyły tym, co będą z niej korzystać rodzicom i dzieciom. Podziękował staroście i Zarządowi Powiatu za szczególną dbałość o oświatę.

Ks. Jan Zalewski – proboszcz chojeńskiej parafii pw. Św. Trójcy w swoim przemówieniu wskazał, że jego parafia ma szczególną misję. Misją tą jest być bliżej ubogich i być bardziej ubogim. Ksiądz proboszcz zamierza reaktywować, przy swojej parafii, poradnictwo rodzinne i zapewnił, że często będzie wysyłał ludzi potrzebujących pomocy do poradni. Później dokonał poświęcenia nowej siedziby placówki .

Na potrzeby poradni zaadaptowane zostały pomieszczenia III piętra budynku przy ul. Dworcowej 1. Nową bazę placówki stanowią gabinety i sale, w tym sala do fizjoterapii, odpowiednio przygotowane i wyposażone z myślą o komforcie korzystających z zajęć dzieci, młodzieży i ich rodziców. W budynku wybudowano także windę. Wartość remontu pomieszczeń wyniosła nieco ponad 600 000 zł. Budowa szybu windowego to koszt 247 499,37 zł, z czego 100 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków PFRON.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.