Reklama [góra]

Dziękują za wyjątkowe warsztaty i koncert


Warsztaty muzyczno-liturgiczne "Trzy po trzy" odbywały się od 24 do 26 lutego. Próby miały miejsce w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, koncert finałowy odbył się w kościele pw. Świętej Trójcy.


O całym wydarzeniu pisaliśmy w artykule: Niesamowite głosy wypełniły świątynie, przyjechali z całej Polski do Chojny

Organizatorzy warsztatów: Parafia Trójcy Świętej w Chojnie, Parafia Świętego Ducha w Moryniu, Chór „Sanctus” z Morynia pragną podziękować wszystkim zaangażowanym:

W niedzielę w kościele Trójcy Świętej wybrzmiały ostatnie dźwięki finałowego koncertu warsztatów muzyczno-liturgicznych, ale w sercu , w głowie i na ustach muzyka z tego wydarzenia jest nadal obecna , bo to ona stanowi przestrzeń do spotkania z Bogiem.

Dziękując Panu Bogu za dar przeżywania pięknego czasu, pragniemy podziękować prowadzącym warsztaty Pawłowi Bębenkowi, Hubertowi Kowalskiemu, Piotrowi Pałce, muzykom oraz uczestnikom.

Szczególne podziękowania chcemy złożyć księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze za honorowy patronat nad warsztatami, Starostwu Powiatowemu za wsparcie finansowe, Portalowi „Chojna24” za patronat medialny, Dyrektorowi Gimnazjum w Chojnie Wioletcie Jesiołowskiej za użyczenie pomieszczeń szkolnych, Dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie Barbarze Andrzejczyk za pomoc w nagłośnieniu koncertu i udostępnienie noclegów uczestnikom warsztatów w Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym.

Sponsorom bez których wsparcia nie możliwym byłoby zorganizowanie wydarzenia: Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, firmie Progres, Aptece „Lawenda” z Morynia, Piekarni „Max” z Chojny, Stowarzyszeniu „Złoty wiek” z Rudnicy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztofowi Nowakowi, Kancelarii Notarialnej Ady Józefczyk, Józefowi Wojtasiowi, Markowi Przybyle, Michałowi Niemiecowi, Andrzejowi Stelmachowi, Jolancie Peli, Przemysławowi i Radosławowi Zborowskim, Radosławowi Stecowi, Robertowi Lewandowskiemu, Kazimierzowi Kostańskiemu, Hannie Stołowskiej, Marii i Tadeuszowi Ruchniakom, Stefanowi Tarnowskiemu.

Dziękujemy również nauczycielom Gimnazjum za zaangażowanie , ciężką pracę przy obsłudze gości i kierowaniu wolontariatem. Szczególne podziękowania należą się Ewie Fedorowicz, Henryce Grzegórzek, Katarzynie Król Pilitowskiej, Beacie Junosz. Wolontariuszom ze szkolnego koła Caritas oraz Wspólnocie św. Idziego.

Dziękujemy wszystkim, którzy dobrym słowem, pomocną ręką przyczynili się do realizacji warsztatów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.