Reklama [góra]Gmina chce wydzierżawić atrakcyjną działkę przy granicy


Teren dzierżawiła przez jakiś czas firma Apexim, później dwójka chojeńskich biznesmenów chciała tu wybudować nowoczesne targowisko. W wyniku sporów i nieporozumień pomysł jednak upadł, atrakcyjna działka przy drodze wojewódzkiej nr 126 w Osinowie Dolnym wróciła pod władanie gminy i czeka na zagospodarowanie. 

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz ogłosiła właśnie pierwszy przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 239/28 o powierzchni ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych. Dzierżawca będzie mógł prowadzić na niej działalność handlowo lub usługową albo wykorzystać ją na parking, nie może tu jednak powstać targowisko ani stacja paliw. Okres dzierżawy to 20 lat,

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia działka może być przeznaczona pod tereny zabudowy o funkcji mieszkalnej produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 .

Przetarg odbędzie się 21 kwietnia.


fot. google maps

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.