Reklama [góra]Kolejne forum przedsiębiorców za nami - tym razem rozmawiano o branży drzewnej


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poprowadził w Chojnie forum przedsiębiorców, tym razem poświęcone branży drzewnej.


Obecność na Forum przedsiębiorców różnych gałęzi przemysłu związanych z branżą drzewną, może doprowadzić do powstania nowego kierunku w szkole branżowej, idąc za przykładem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Wcześniejsze Forum, które odbyło się właśnie w Gryfinie doprowadziło do powołania nowego kierunku ­– technik logistyk.

Możliwości rozwoju można upatrywać także w tym, że przedsiębiorstwa lub powołane przez nich konsorcja reprezentujące branżę leśno-drzewną i meblarską, będą mogły ubiegać się o pozyskanie funduszy w ramach programu WoodINN finansowanego ze środków działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.