Reklama [góra]

Szukali rozwiązań jak zapobiegać szkodom łowieckim [foto]


W związku ze zbliżającym się terminem odnowienia z kołami łowieckimi umów dzierżawnych na polne obwody łowieckie, 24 lutego br. Starosta Gryfiński zorganizował spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich z terenu powiatu gryfińskiego oraz z Zarządem Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie i przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolników w Szczecinie.

Celem spotkania było wypracowanie stanowiska przez wszystkie strony, jak zapobiegać powstawaniu szkód łowieckich. Temat wyjątkowo trudny, gdyż z jednej strony rolnicy ponoszą duże straty w swoich gospodarstwach rolnych spowodowane przez dziką zwierzynę, z drugiej strony koła łowieckie ponoszą koszty związane z powstawaniem szkód łowieckich.Przedstawiciele rolników wnioskowali o zwiększenie planów łowieckich poprzez redukcję pogłowia, szczególnie jeleni i dzików, ponieważ to one powodują powstawanie największych szkód w uprawach rolnych. Koła łowieckie wnioskowały o współpracę w zapobieganiu powstawania szkód, gdyż obowiązek ten ciąży nie tylko na myśliwych.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.