Reklama [góra]

Nowe Władze w Dolnoodrzańskiej Inicjatywie Rozwoju Obszarów Wiejskich


W dniu 30 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Spotkanie otworzył Pan Tomasz Siergiej Prezes Zarządu Stowarzyszenia, który przywitał wszystkich przybyłych na Zebranie.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Panią Barbarę Rawecka po czym przystąpiono do kolejnych punktów zgodnie z porządkiem obrad. Dyrektor Biura LGD Pani Elżbieta Lach zaprezentowała i omówiła działalność Stowarzyszenia DIROW, wszelkie zmiany w dokumentach Stowarzyszenia, sprawozdania organów za rok 2016 oraz zaproponowała przystąpienie LGD do Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Następnie Pan Tomasz Siergiej omówił pracę Zarządu w latach 2013-2017, podziękował członkom Stowarzyszenia za dotychczasowe zaangażowanie oraz pracownikom biura za rzetelną pracę.


Walne Zebranie członków jako najwyższy organ DIROW przyjęło zaproponowane zmiany w dokumentach, chęć przyłączenia Stowarzyszenia do Federacji LGD Pomorza Zachodniego i wszystkie sprawozdania roczne oraz Kadencyjne Zarządu, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej.

Ważnym punktem Zebrania były wybory nowych władz Dolnoodrzańskiej Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. Zarządu, Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2021. Po zgłoszeniu przez uczestników zebrania kandydatów do poszczególnych organów, przystąpiono do tajnego głosowania. Wyniki przedstawiają się następująco:

Skład Zarządu Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich:Siergiej Tomasz
Racinowski Maciej
Rawecka Barbara
Miler Jerzy
Mąka Henryk
Kusy-Kłos Anna
Salwa Andrzej

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Mazur Andrzej
Lidwin Michał
Gabryś-Portkowska Małgorzata
Górski Robert
Jasek Sławomir
Kozieł Marian
Mąka Monika
Piątek Józef
Skrzypiński Janusz
Kowalczyk Janusz
Siedmiogrodzki Janusz

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Kotowicz Gabriela
Kłapouch Henryk
Konarski Wojciech
Kabat Stanisław
Ruchniak Tadeusz


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.