Reklama [góra]

Ogromna inwestycja powiatu ze wsparciem z UE, będzie praca dla osób niepełnosprawnych [foto] [video]


W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie została podpisana umowa na dofinansowanie powstania Zakładu Aktywności Zawodowej w którym pracę ma znaleźć 40 osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie RPO WZ 2014-2020 pozwoli na utworzenie w Gryfinie Zakładu Aktywności Zawodowej. Placówka powstanie w przebudowanym budynku przy ulicy Łużyckiej 91. ZAZ będzie miejscem pracy dla 40 niepełnosprawnych osób. Dokumenty parafują marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa i starosta gryfiński Wojciech Konarski.


Umowa będzie początkiem inwestycji władz gryfińskiego powiatu. Realizacja projektu ma rozpocząć się w sierpniu br. Prace budowlane obejmą przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i wyposażenie budynku przy ul. Łużyckiej 91. W nowym ZAZ-ie utworzonych zostanie 40 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Uruchomienie nowej placówki przewidziano na wrzesień 2018 roku. ZAZ wspierać będzie zatrudnienie i rehabilitację, a także służyć będzie przygotowaniu swoich podopiecznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy i prowadzenia niezależnego życia poza Zakładem.

Pracownicy ZAZ głównie zajmować się będą: produkcją podpałki ekologicznej, usługami krawieckimi, działalnością w zakresie archiwizacji, porcjowania i pakowania oraz usług sprzątania, działalnością strzelnicy sportowej.

Koszt powstania społecznej infrastruktury oszacowano na prawie 6,3 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej sięgnie ponad 4,3 mln zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.