Reklama [góra]

Powiat zabiera szkołę gminie, przez reformę edukacji [video]


Porozumienie pomiędzy powiatem a gminą Gryfino zawarto w 2008 roku gdzie za pomocą aktu darowizny powiat przekazał szkołę i jego teren gminie. Teraz ustalone 9 lat temu porozumienie ma zostać zerwane po odpowiednim 36 miesięcznym okresie wypowiedzenia.

Zgodnie ze słowami Starosty Wojciecha Konarskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie po okresie wypowiedzenia ma wrócić pod władanie powiatu. Wiceburmistrz miasta i gminy Gryfino Paweł Nikitiński nie ukrywa rozczarowania zaistniałą sytuacją.

Nie tylko samo kierowanie placówką oświatową jest zagadką w tym domniemanym sporze, podniosły się głosy, że zagrożona jest również budowa hali sportowej, która planowo miała zostać wybudowana na terenie szkoły w parku.- Model, który w tamtym czasie zaplanowaliśmy z gminą niestety w wyniku reformy oświaty przestał istnieć. W związku z tym naturalnym jest, że powiat chciałby się zająć swoimi zadaniami. Tym bardziej, że demografia i trendy jakie są w oświacie, wskazują że powiat jest optymalny do prowadzenia oświaty,  a jednocześnie do generowania właściwych środków, żeby bazę oświatową i warunki dla uczniów i nauczycieli stwarzać jak najlepsze - mówi Starosta gryfiński Wojciech Konarski

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński nie ukrywa rozczarowania
- Wiemy o decyzji zarządu powiatu, który chce wypowiedzieć porozumienie, które stanowiło integralną część aktu darowizny. Natomiast o szczegółach tej sprawy będę mógł mówić wtedy kiedy poddamy ten problem analizie prawnej. Szczerze mówiąc jestem bardzo ciekaw w jaki sposób starostwo powiatowe chce wypowiedzieć legalnie realizowaną umowę, bo ja podstaw do wypowiedzenia porozumienia nie znajduję - mówi

Obydwie strony jednogłośnie twierdzą, że nie doszło do żadnego wielkiego konfliktu.
- Każde wypowiedzenie umowy wzbudza jak widać wiele emocji, myślę że one opadną i wtedy wszyscy usiądziemy i porozmawiamy - mówi starosta

Co z halą sportową? 
Okres wypowiedzenia trwa 36 miesięcy, jest zatem czas na dyskusję dotyczącą zarządzania placówką oświatową. Tego czasu nie ma w temacie hali sportowej. Czy wypowiedzenie porozumienia będzie skutkowało rezygnacją z projektu jej budowy? O to zapytaliśmy wiceburmistrza Nikitińskiego:

- Potrzeby mieszkańców w tym zakresie są jasne, mieszkańcy oczekują jej budowy.  Fakt jest taki, że złożyliśmy pełną dokumentację w starostwie na wybudowanie hali sportowej przy liceum. W moim przekonaniu ona powstanie, bez względu jak zostanie rozwiązana sprawa zarządzania samą szkołą. Kwestią otwartą zostaje jak rozliczyć tą inwestycję, tutaj organy gminy i powiatu będą musiały dojść do jakiś wspólnych ustaleń. - odpowiada.

Na zdj. Od lewej starosta Wojciech Konarski i wiceburmistrz Gryfina Paweł Nikitiński. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.