Reklama [góra]

Uczniowie chojeńskiej dwójki w finale wojewódzkim [foto]


Uczniowski Klub Krajoznawczo Turystyczny „Traperzy” przy SP2 w Chojnie zajął 6 miejsce w finale wojewódzkim XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego, jaki odbywał się w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku w Reptowie koło Stargardu. Druga drużyna z SP2 w Chojnie zajęła 9 miejsce.

Pierwszego dnia uczestnicy brali udział w marszu na orientację oraz każdy indywidualnie pisał testy z zakresu krajoznawstwa województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego  Polski. Oprócz tego uczniowie pisali testy z ruchu drogowego, samarytanki, historii PTTK oraz zdobywania odznak krajoznawczych. Drugi dzień turnieju to zmagania praktyczne, czyli: rowerowy tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wyznaczanie azymutów i szacowanie odległości i wysokości, rozpoznawanie obiektów województwa zachodniopomorskiego oraz rozpoznawanie roślin i drzew.

Drużyna „Traperzy” Chojna to: Adam Kurpiel, Magdalena Chatłas i Borys Jaworski, drużyna SP 2 Chojna to: Rafał Bryczkowski, Andrzej Barcz i Katarzyna Jabłońska. Po zmaganiach turniejowych uczniowie mogli uczestniczyć w wycieczce krajoznawczej po Stargardzie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.