Reklama [góra]

Udział naszych uczniów w VIII turnieju historycznym Szare Szeregi


21 kwietnia 2017 roku uczennice Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej: Wiktoria Lewandowskakl. V, Martyna Paluch kl.VI i Magdalena Wodzińska kl. VI wzięły udział w VIII Turnieju Historycznym Szare Szeregi organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie.
Tematyka konkursu była związana z II wojną światową i udziałem w niej Polaków. Dokładnie obejmowała zakres dziejów harcerstwa w jego początkach, w czasie I wojny światowej i podczas okresu międzywojennego wraz z zagadnieniami poświęconymi Armii Krajowej i okupacyjnej codzienności.

W turnieju wzięło udział 50 drużyn z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Każda drużyna liczyła po 3 osoby i posiadała odpowiedni kryptonim historyczny. Nasze zawodniczki wystąpiły pod pseudonimem "Rude" .

Konkurs miał specyficzną formę rywalizacji. Liczyła się nie tylko wiedza, ale także szybkie myślenie, kreatywność, współpraca w zespole. Turniej był nie tylko walką o zdobycie zaszczytnego Mistrza Turnieju, ale zabawą oraz możliwością sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Dziewczyny ciężko pracowały przez kilka miesięcy wraz z opiekunem panią Bogusławą Wiśniewską,przyswajając sobie wiedzę na w/w tematy w oparciu o materiały źródłowe przesłane przez IPN.

Konkurs okazał się trudny. Zadania przygotowane przez komisję konkursową wymagały dużej wiedzy historycznej znacznie wykraczającej poza program nauczania historii (dodatkowa literatura, filmy historyczne, materiały źródłowe ze stron internetowych). „Rude” nie zdobyły zaszczytnego miejsca, ale na swoim koncie zgromadziły zadowalającą liczbę punktów można być z nich dumnym, bo to był ich pierwszy tego rodzaju konkurs. Gratulujemy im wspaniałej rywalizacji z drużynami, które już siódmy raz brały udział w tym turnieju. Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody od Instytutu Pamięci Narodowej.

To była kolejna lekcja historii, w której można było nie tylko sprawdzić, ale także wzbogacić swoją wiedzę. Za rok ponownie weźmiemy udział w turnieju, ale bogatsi o zdobyte doświadczenia.

Bogusława Wiśniewska

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.