Reklama [góra]XV Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka


XIV Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka odbędzie się 29 kwietnia. Jest to bieg Pamięci Narodowej pod patronatem Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. Generała Ignacego Prądzyńskiego – Szczecin Podjuchy i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego


1. Organizatorzy:
Urząd Miejski w Mieszkowicach
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach

START - 29.04.2017 r. (sobota) godz. 17:00 spod Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach (po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem Sapera w Gozdowicach)

2. Zbiórka uczestników
Weryfikacja: zbieranie podpisanych oświadczeń, wydawanie numerów startowych,
godz. 14:00-16:00 w terminalu w Centrum Informacji Turystycznej w Gozdowicach

3. Uczestnicy
W biegu mogą uczestniczyć osoby które:
do dnia 29.04.2017 roku ukończyły 16 lat i udokumentują swoją tożsamość oraz złożą organizatorowi pisemne oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność lub za pisemną zgodą prawnych opiekunów
zapoznają się z regulaminem imprezy oraz złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu

4. Trasa
Gozdowice - St. Łysogórki (Cmentarz Wojenny) - Gozdowice
11,9 km, nawierzchnia asfaltowa, opieka medyczna na starcie i mecie (karetka pogotowia od startu)

5. Elektroniczny pomiar czasu
W biegu obowiązywał będzie pomiar czasu. Ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów (montowanych do buta). Każdy zawodnik otrzyma wiadomość tekstową sms z czasem pokonania dystansu.

WAŻNE! Po biegu chip należy zwrócić do organizatora.

6. Klasyfikacja:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:


 • kobiety:
  K – 16 (16-29 lat)
  K – 30 (30-39 lat)
  K - 40+ (40 i więcej lat)
 • mężczyźni:
  M – 16 (16-29 lat)
  M – 30 (30-39 lat)
  M – 40 (40-49 lat)
  M – 50 (50-59 lat)
  M – 60 (60-69 lat)
  M – 70+ (70 i więcej lat)

3. Klasyfikacja dodatkowa:

 • najmłodszy zawodnik
 • najstarszy zawodnik
 • najlepszy żołnierz

7. Zgłoszenia:
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mieszkowice.pl
w dniu zawodów: Centrum Informacji Turystycznej w Gozdowicach
w godz. 14:00-16:00
brak opłat za udział w biegu.

8. Zasady bezpiecznego zachowania się podczas biegu

Każdy uczestnik „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki" powinien:

 • zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przed przystąpieniem do biegu
 •  bezwzględnie dostosować się do zasad ruchu drogowego i zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie biegu

9. Nagrody:
zdobywcy miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne (700,400,200) puchary, medale, dyplomy
zdobywcy miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy
najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najlepszy żołnierz otrzymają pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy
każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom, medal i komunikat końcowy

Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

10. Pozostałe informacje:
za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie biegu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności
każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika
kierownik biegu - Bolesław Kwaśniak (91) 414 52 64

Organizatorzy zapewniają na mecie zimne napoje oraz poczęstunek.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.