Reklama [góra]

Autorskie spotkanie z Agnieszką Frączek


W poniedziałek 29 maja 2017r., dzięki Bibliotece Miejskiej w Chojnie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawodnej wzięli udział w spotkaniu autorskim z p. Agnieszką Frączek- językoznawcą, germanistką i leksykografem, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci.

Pani Agnieszka w książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach (Kanapka i innych wierszy kapka) i homofonach (Jedna literka, a zmiana wielka), o frazeologizmach (Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom) i przysłowiach (Gdy przy słowie jest przysłowie). 


W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk, czyli nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych). Stworzyła także serię książek logopedycznych (Dranie w tranie, Muł mądrala i innych wierszy co niemiara, Kelner Kornel i inne wiersze niesforne, Struś na cisie i inne fisie). 

W trakcie spotkania p. Frączek czytała i recytowała swoje wiersze, mówiła o etapach powstawania wierszy i opowiadała zabawne anegdoty związane z ich tworzeniem. Spotkanie było również ciekawą lekcją języka polskiego dotyczącą poprawności językowej i błędach jakie popełniamy w codziennej komunikacji.

 Na zakończenie p. Agnieszka odpowiadała na pytania uczniów i podpisywała swoje książki. Dziękujemy Pracownikom Biblioteki Miejskiej w Chojnie za zorganizowanie spotkania, z nadzieją na dalszą owocną współpracę.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.