Reklama [góra]

Ruszają wielomilionowe inwestycje na Odrze


Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja polderu Marwickiego będą pierwszymi zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Zakres tych długo wyczekiwanych inwestycji, oraz założenia całego projektu zostaną zaprezentowane podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. 

- W ramach realizacji, która rozpocznie się 20 maja i potrwa 24 miesiące oraz kosztować będzie 9 776 000 zł zostanie wybudowany wał cofkowy Chlewice- Porzecze w gminie Boleszkowice (3 707 000 zł), modernizacja Polderu Marwickiego poprzez modernizację wału na odcinku Krajnik - Marwice (3 534 000zł) jak również zmodernizowany zostanie wał między Mniszkami a Gryfino (2 145 000 zł) - informuje wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Budowa wałów chroniących mieszkańców Chlewic i Porzecza oraz modernizacja polderu Marwickiego to jedno z 3 zadań za jakie odpowiadają zachodniopomorscy melioranci w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły" finansowanego ze środków Banku Światowego.

Realizatorem pierwszego etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego będzie firma Energopol ze Szczecina.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.