Reklama [góra]

Spacer studyjny w Mieszkowicach władze miasta zapraszają


W czwartek 25 maja o godz 15.00 Burmistrz Mieszkowic zaprasza mieszkańców Gminy, 
zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na spacer studyjny w ramach podsumowania działań zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowie. 

Spacer mający na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będzie okazją do wskazania miejsc i obszarów poddanych szczególnemu wsparciu, na których prowadzone będą działania zmierzające do zmiany sytuacji kryzysowej.

Zapraszam przedstawicieli lokalnej społeczności do włączenia się w proces wyznaczenia i zrewitalizowania zdegradowanej części naszej Gminy.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00 przy budynku Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Przebieg trasy spaceru studyjnego: 
  • schody rynek 
  • przejście w kierunku Zaułka Wileńskiego 
  • szkoła podstawowa 
  • Zespół Boisk Sportowych „Orlik” 
  • przejście murami obronnymi w kier. ul Poniatowskiego do Gimnazjum 
  • godz. 17.00 warsztat podsumowujący w Gimnazjum w Mieszkowicach Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.