Reklama [góra]Podziękowania za Święto Czelina
 Podziękowania Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Młodych Ekologów w Czelinie oraz Sołtys i Rada Sołecka Czelina serdecznie dziękują mieszkańcom Czelina, Gozdowic oraz Starych Łysogórek, Nadleśnictwu Mieszkowice, Kołu Łowieckiemu „Hubertus”, Burmistrzowi Mieszkowic Panu Andrzejowi Salwie, Radnym Gminy Mieszkowice, Pani Marzenie Stachnio – sołtysowi Troszyna, Państwu Małgorzacie i Henrykowi Sługockim, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Czelinie oraz Prezesowi Eko-Folwark Skibno za okazane wsparcie finansowe na organizację uroczystości z okazji siedemdziesięciolecia szkoły oraz siedemsetlecia Czelina.
Wyrażamy gorące podziękowania wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak doniosłym dniu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.