Reklama [góra]Starosta z absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok [foto]


Regionalna Izba Obrachunkowa kolejny rok pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2016 rok złożone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. Sprawozdanie przez radnych zostało przyjęte większością głosów, podobnie jak absolutorium dla Starosty Wojciecha Konarskiego (na zdjęciu). 

Starosta podkreślał, że powiat jest w dobrej kondycji finansowej i nie zmieniają również tego zwiększone nakłady na inwestycję. Np. o 200 tys. złotych więcej niż zakładano w przetargu, będzie kosztowała budowa Zakładu Aktywności Lokalnej, jak powiedział Starosta Konarski jest to spowodowane między innymi zmniejszeniem liczby wykonawców na rynku i zwiększeniem kosztów pracy oraz inflacji.

W ubiegłych latach radni potrafili być jednomyślni przy głosowaniu nad absolutorium i wszyscy głosowali za. W czwartkowym głosowaniu (sesja odbyła się 22 czerwca) dwie osoby były przeciwne i dwie wstrzymały się od głosu - wszyscy z opozycyjnego klubu Razem. W czasie przeznaczonym na dyskusję nikt jednak nie wniósł zastrzeżeń.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego  w określonym przedziale czasowym.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.