Reklama [góra]

Aktualizują Gminną Ewidencję Usuwania Azbestu


Gmina Chojna przystępuje do wykonania aktualizacji Gminnej Ewidencji Usuwania Azbestu oraz Gminnego Programu Usuwania Azbestu. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać wyroby zawierające azbest, zlokalizowane na nieruchomościach nieujętych w istniejącej inwentaryzacji. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na druku zamieszczonym na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W celu dodatkowych informacji można kontaktować się z Urzędem Miejskim w Chojnie z Jolantą Lis.

Zapis w inwentaryzacji warunkuje w późniejszym czasie możliwość otrzymania dofinansowani ana demontaż, transport i utylizację azbestu ze zgłoszonych nieruchomości.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.