Reklama [góra]

Przed spotkaniem z agentem zajrzyj do rankingu ubezpieczeń


Zakup ubezpieczenia na życie to niezwykle poważna decyzja. Głównie dlatego, że dotyczy zarówno ochrony naszego zdrowia i życia, ale również z tego powodu, że wymaga od nas poniesienia pewnych kosztów. Najlepszym rozwiązaniem byłaby więc oferta zawierająca maksymalny zakres ochrony dla nas jako osoby ubezpieczonej z możliwie niską cenę składek miesięcznych. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Bardzo często decydujemy się na zakup ubezpieczenia, które nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań lub przerasta nasze możliwości finansowe, ponieważ górę bierze atrakcyjnie wyglądająca cena, za którą kryje się niestety albo wąski zakres, niskie sumy ubezpieczenia, albo oba te czynniki naraz. Między tymi opcjami istnieje jeszcze szeroka przestrzeń, w której znajdziemy wiele interesujących ofert, które mogą być dokładnie dopasowane do naszej indywidualnej sytuacji, zarówno życiowej, jak i finansowej.

Lektura OWU przed spotkaniem

Wciąż wielu z nas decyduje się na zakup ubezpieczenia w sposób tradycyjny, czyli za pośrednictwem placówki ubezpieczeniowej, gdzie wykwalifikowany doradca przedstawi nam ofertę. Nie ma w tym absolutnie nic złego, ponieważ podczas spotkania z agentem ubezpieczeniowym możemy swobodnie dowiedzieć się wszelkich istotnych kwestii, które najbardziej nas w danych produkcie interesują.

Należy jednak pamiętać, że agent ubezpieczeniowy nie dysponuje całą dostępną na rynku ubezpieczeniowym ofertą produktów. Doradca, jako osoba pośrednicząca między towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem może mieć zobowiązania wobec konkretnej oferty ubezpieczeniowej, przez co może nakierować nas na konkretne produkty, nie licząc się do końca z naszymi oczekiwaniami. To zupełnie normalna sytuacja, ponieważ sfera handlu nieodłącznie wiąże się z prowizjami i wynikami sprzedaży. W związku z tym oferta, którą przedstawi nam agent ubezpieczeniowy, może nie być precyzyjna, obiektywna czy szczerze polecana.

Można też skorzystać z prostej porównywarki ubezpieczeń, która jest narzędziem pozwalającym na umówienie nas z agentami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Takie spotkanie w żaden sposób nie obliguje nas do zakupu polisy, a ale stwarza okazję do wyjaśnienia kłopotliwych kwestii i porównania cen za taki sam produkt w różnych firmach.

Najlepiej do takiego spotkania przygotować się na poziomie przynajmniej podstawowym. Dobrym materiałem do ćwiczeń będzie dokument o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczeń – dostępny do bezpłatnego pobrania czy wglądu na stronie każdego towarzystwa.

Ranking podpowie za agenta

Aby uniknąć natarczywego sugerowania konkretnej oferty czy towarzystwa ubezpieczeniowego, warto zapoznać się z dostępnymi polisami na życie. Można sprawdzić ubezpieczenie na życie w www.rankingubezpieczennazycie.pl, dzięki czemu zdobędziemy informacje na temat tego, jakie korzystne oferty są aktualnie dostępne na rynku. Z powyższej strony uzyskamy wiele cennych wskazówek co do tego, na co zwracać uwagę przy wyborze polisy na życie, jak można rozszerzyć podstawową ofertę a także poznamy ofertę konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych.

W takim miejscu dowiemy się o najlepszych bieżących ofertach, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz pozytywnymi opiniami wśród klientów. Przydatny może okazać się ranking firm ubezpieczeniowych na www.rankingubezpieczennazycie.pl, z którego dowiemy się jakie towarzystwo ubezpieczeniowe posiada najbardziej korzystne produkty oraz jest najlepiej notowane na rynku ubezpieczeniowym.

Dobrze jest posiadać świadomość, że rynek ubezpieczeniowy, podobnie jak każda inna branża, rozwija się dynamicznie, wnosi swoje trendy w produktach, ma określone standardy. Wydawać by się mogło, że polisa na życie ma jedynie gwarantować zabezpieczenie na wypadek śmierci, wypłacają świadczenie najbliższym osobom ubezpieczonego. Jednak dzisiaj ubezpieczenie na życie pełni zdecydowanie szerszą funkcję:
  • może zorganizować transport medyczny w razie nagłej potrzeby,
  • dofinansuje leki, które nie są refundowane przez NFZ,
  • zapewni wsparcie finansowe w określonych w umowie wypadkach,
  • wypłaci czasowo rentę, która pozwoli utrzymać określony poziom życia..
Ranking może okazać się przydatny również dlatego, że ludzka natura bywa po prostu omylna i zawodna. Rynek ubezpieczeniowy jest dzisiaj tak rozbudowany, że nawet specjalista może mieć trudność z zapamiętaniem wszystkich szczegółowych danych. Zanim zostaniemy wprowadzeni w błąd, możemy zwyczajnie sami zorientować się w temacie ubezpieczeń na życie, by mieć poczucie bezpieczeństwa. Im większa nasza wiedza, tym lepiej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.