Reklama [góra]

W całej wiosce unosi się cuchnący odórPiaskowo to niewielka miejscowość w Gminie Banie. Zamieszkuje tutaj około 50 osób. Do końca lat 80-tych mieszkańcy wioski pracowali w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Tamten okres dobrze wspominają, szczególnie starsi. Problemem, który połączył mieszkańców jest wielki kłopot z szambem. 

- Ponad miesiąc temu wśród miejscowych "zaiskrzyło" - stwierdza Sołtys Piaskowa Zbigniew Kejs.

Wtedy to rozpoczęło się umacnianie kolejnego odcinka drogi szutrowej z Dłużyny do Piaseczna. Materiałem stabilizującym drogę stał się gruz z cegieł, które pochodziły z budynków gospodarczych. Cegłę transportowano na pobliski plac, gdzie dokonywano rozdrobnienia, przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu. Przypuszczalnie podczas tych prac zostały uszkodzenia zbiorniki, które były tu wkopane pod koniec lat 60-tych jako główne szambo dużej miejscowości.

Obecnie obszar na którym znajdują się zbiorniki, należy do prywatnego właściciela, posiadacza dużych okolicznych terenów. Podczas spotkania z przedstawicielami wsi obiecał on, że nie będzie rościł prawa do tego małego skrawka ziemi, na którym gromadzą się ścieki, a wręcz pomógł w zabezpieczeniu terenu, użyczając ciężkiego sprzętu.

Okazało się, że regularne opróżnianie napełnionego szamba daje niezwykle krótko trwały efekt. Ponieważ do uszkodzonego i z całą pewnością zardzewiałego zbiornika dostaje się przez cały czas woda gruntowa. Ponownie napełnia się ono w szybkim tempie a koszt oczyszczenia zbiornika urasta do kwoty ponad 200 złoty na rodzinę po każdym oczyszczeniu. Mieszkańcy zostali pozostawieni sami z tym problemem. Wykonanie nowej kanalizacji przekracza możliwości Rady Sołeckiej i ludności. Gdy szambo wylewa na powierzchnię w wiosce unosi się nieprzyjemny zapach. Tworzące się głębokie kałuże stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i dorosłych.

Inny poważny problem to działka, która znajduje się w wiosce, która od lat stanowi miejsce spotkań mieszkańców. Na placu zamontowano jeszcze w PRL-u huśtawki, w ostatnich latach pojawiły się nowe urządzenia placu zabaw dla najmłodszych. Z funduszu sołeckiego uzyskano środki na wybudowanie świetlicy wiejskiej. Prace wykonali mieszkańcy Piaskowa w własnym zakresie. Teren należy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O komentarz w sprawie staraliśmy się poprosić wójt gminy Teresę Sadowską, która dziś niestety nie była osiągalna. Wysłaliśmy pytania poprzez pocztę elektroniczną.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.