Reklama [góra]Poszkodowani w nawałnicach mogą uzyskać rządową pomoc


W związku z sytuacją kryzysową związaną z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które wystąpiły 5 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, informujemy, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą się starać o pomoc materialną od Rządu - bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej rezerwie celowej budżetu państwa.

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski zwrócił się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów z pismem, w którym informuje o możliwości uzyskania pomocy od państwa dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku wichury.
Wnioski o pomoc materialną mieszkańcy mogą składać za pośrednictwem lokalnych urzędów miast i gmin.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.