Reklama [góra]

Święto pieczonego ziemniaka [foto]


Sołtys, Rada Sołecka sołectwa Krajnik Górny wspólnie z rodzicami i Ochotniczą Strażą Pożarną z Krajnika Dolnego zorganizowali "Święto pieczonego ziemniaka", w którym uczestniczyły dzieci zaproszone z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Młodzieżówki OSP z Krajnika Dolnego oraz Krajnika Górnego.

Wszystkie dzieci uczestniczące w imprezie zostały obdarowane drobnymi upominkami i dyplomami uczestnictwa. W trakcie trwania imprezy przeprowadzono wiele konkursów i zabaw.

Przy ognisku Pan Tomasz Mizgier wygłosił pogadankę edukacyjną na temat „Historia ziemniaka”. Punktem kulminacyjnym imprezy były pieczone ziemniaki z ogniska.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom imprezy:
 • Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Piekarnia MAXX,
 • Sklep PULS,
 • Sklep Intermarche,
 • CK w Chojnie z ufundowanie dyplomów,
 • Pani Krystyna Lach,
 • Pan Robert Bryczkowski,
 • Pani Teresa Niemiec,
 • Pani Elżbieta Jankowska.
Szczególnie serdecznie dziękujemy darczyńcom z Krajnika Dolnego i Krajnika Górnego za ufundowanie poczęstunku i nagród dla dzieci.

Niemniej serdecznie dziękujemy rodzicom i wychowawcom świetlic Krajnika Górnego i Grabowa, Pani Barbarze Skibińskiej - Mizgier i Panu Tomaszowi Mizgierowi z aktywny udział w przeprowadzeniu imprezy.


Organizatorzy:
 • Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Krajnik Górny
 • OSP Krajnik Dolny
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.