Reklama [góra]

Podpisali umowy o dofinansowanie, kto otrzyma unijne pieniądze? [foto]


W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy umowy podpisała gminy Moryń , reprezentowana przez burmistrza Józefa Piątka, gmina Widuchowa, reprezentowana przez wójta Annę Kusy-Kłos, Stowarzyszenie Nasze Lubanowo reprezentowane przez prezes Katarzynę Niewiadomską i Annę Siwek-Gałkę oraz powiat Gryfiński, który reprezentowali starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler.

Pieniądze, które zostały pozyskane za pośrednictwem Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozwolą na znaczną poprawę infrastruktury na podległych beneficjentom terenach, a także na ich uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym i wypoczynkowym.

Gmina Moryń przeznaczy pieniądze na zapewnienie warunków rekreacji, wypoczynku i aktywności sportowej dla mieszkańców Witnicy poprzez budowę budynku kontenerowego jako zaplecza socjalnego, technicznego i magazynowego dla użytkowników stadionu i organizatorów imprez. Kwota dofinansowania wyniesie 59 218,00zł.

Gmina Widuchowa, pozyskane pieniądze, w kwocie 67 208,00zł przeznaczy na przebudowę 4 placów zabaw położonych w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn i Krzywin.

Ciekawy pomysł na wykorzystanie pieniędzy unijnych, w kwocie 92 888,00zł ma także Stowarzyszenie Nasze Lubanowo. W najbliższym czasie powstanie w centrum Lubanowa miejsce rekreacyjno-integracyjne, z wiatą, murowanym grillem i miejscem na ognisko. Ustawiona będzie także ławka wyposażona w porty USB i moduły fotowoltaniczne, umożliwiające naładowanie telefonu i laptopa. Teren oświetlą 3 lampy solarne.

Powiat Gryfiński. uzyskując dofinansowanie w wysokości 58 988,00zł planuje wykonanie 2 zadań. Będzie to budowa siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz kompleksowa modernizacja placu zabaw przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Zadanie obejmie wbudowanie i montaż elementów placu zabaw oraz obiektów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, wiaty).
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.