Reklama [góra]

Polsko - niemieckie warsztaty "Z rowerem za pan brat"


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie odbyły się warsztaty polsko –niemieckie pod hasłem "Z rowerem za pan brat". Celem spotkania było rozwijanie współpracy pomiędzy Lebensschule Uckermark z Prenzlau, szkołą SchuleIm Oderthal ze Schwedt i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 

W ramach warsztatów uczniowie doskonalili swoje zdolności językowe w zakresie swobodnego komunikowania się, dzielili się umiejętnościami technicznymi, dzielili się wiedzą dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego , a także rozwijali umiejętność pracy w zespole. W trakcie zajęć uczestnicy pracowali w parach polsko-niemieckich wykonując znaki drogowe oraz biorąc udział w konkursie z wiedzy o ruchu drogowym „Ja to wiem” . Indywidualnie prezentowali się w konkursie z praktycznej jazdy na rowerze pod hasłem ”Mistrz kierownicy” Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali upominki, a dodatkowo najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody. Spotkanie zakończyło się wystawą znaków drogowych i wspólnym posiłkiem. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej i serdecznej atmosferze.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Izabela Czajkowska. Współorganizatorami byli: Andrzej Krywalewicz, Małgorzata Wiercimaga- Ożarowska, Katarzyna Sławińska, Emilia Bucyk, Bernadetta Pasek- Macyszyn.

Projekt ten pod tytułem "Z rowerem za pan brat" odbył się dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków PNWM.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.