Reklama [góra]Siłownia zewnętrzna powstanie w GóralicachWe wtorek 29 maja na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzone zostały listy laureatów w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą "Granty sołeckie 2018".

Na liście znalazło się sołectwo Góralice otrzymało dofinansowanie w kwocie 10000zł na zadanie "Zakup i montaż siłowni zewnętrznych na terenie ogólnodostępnego Placu Zabaw w miejscowości

Aż 180 sołectw, które zwyciężyły w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018” będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich przy wsparciu środków marszałkowskich.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

To już druga edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 547 sołectw, spośród których wyłoniono 65 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła ponad 600 tys. zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

- W poprzedniej edycji konkursu co trzeci sołtys z naszego województwa złożył wniosek ze swoim projektem. W związku z tak dużym zainteresowaniem pula środków w drugiej edycji wzrosła prawie 3-krotnie – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

W tym roku pula środków w konkursie to 1,8 mln zł. W tej edycji zgłoszonych zostało 559 projektów na łączną kwotę blisko 7 mln zł, z wnioskowaną kwotą wsparcia ok. 5,5 mln zł. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Maksymalna pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.