Reklama [góra]

Wielkie święto biegowe w Krzywinie [foto] [wyniki] [video]


W piątek 18 maja odbyła się kolejna edycja Krzywińskiej Ligi Biegów Przełajowych, aa stracie sportowej rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele władz samorządowych na czele z Starostą Powiatu Gryfińskiego Wojciechem Konarskim oraz Wójt Gminy Widuchowa Anną Kusy-Kłos.Tradycyjne podczas zawodów można było zobaczyć uczestników olimpiad, a gościem honorowym był Maciej Kopeć - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.Zobacz zdjęcia na naszym profilu na Facebooku

Wyniki prezentujemy na zdjęciach poniżej:
Podziękowania 

18 maja 2018 r. w Krzywinie obchodziliśmy 25- lecie imprezy sportowej pn. Krzywińska Liga Biegów Przełajowych oraz 15- lecie istnienia Klubu Olimpijczyka „Krzyś”. Ta masowa impreza biegowa, która łączy pokolenia od przedszkola aż do biegu dorosłych. To właśnie w Krzywinie zaczynają biegać najmłodsze dzieci w wieku przedszkolnym, następnie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz od dwóch lat rodzice i inni chętni dorośli.

Główny organizator biegów, czyli Szkoła Podstawowa w Krzywinie z Dyrektorem Panią Grażyną Magdziak oraz Klub Olimpijczyka „Krzyś”, któremu przewodniczy również Pani Grażyna Magdziak, współpracuje od lat przy organizacji biegów z Radą Rodziców przy SP w Krzywinie, Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie, Sołtysem i Radą Sołecką w Krzywinie, Zarządem Oddziału ZNP w Widuchowej.

Na biegi zaproszono wielu gości, którzy swoją obecnością wspierali młodych biegaczy. Wśród obecnych byli Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy Kłos, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć oraz olimpijczycy Agnieszka Skrzypulec, Krzysztof Pierwieniecki ,Rajmund Zieliński, Janusz Brzozowski, Wojciech Matusiak, paraolimpijczycy Renata Chilewska i Michał Gadowski. Imprezę przygotowano na wysokim poziomie. Po krótkich przemówieniach i oficjalnym otwarciu zawodów - zgodnie z ideą olimpijską - wniesiono i wciągnięto na maszt flagę olimpijską, zapalono znicz olimpijski oraz odczytano apel olimpijski.

Odbyły się 4 biegi przedszkolaków oraz 18 biegów uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych objętych klasyfikacją zespołową. Wystartowało i bieg ukończyło 353 uczniów szkół podstawowych oraz 112 przedszkolaków. Na zwycięzców czekały miejsca na podium. Za miejsca od I do VI zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, dodatkowo miejsca od I do III – medale: złoty, srebrny i brązowy. Wszyscy startujący, którzy ukończyli bieg, otrzymali na mecie pamiątkowy medal uczestnictwa. Ponadto spośród wszystkich uczestników biegów rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez licznych sponsorów. Wszystkim uczestnikom biegów zapewniono herbatę i pączka. Cała impreza odbyła się sprawnie i zgodnie z planem oraz sprzyjającej pogodzie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Wyniki klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych:

I miejsce Zespół Szkół w Widuchowej
II miejsce Szkoła Podstawowa w Krzywinie
III miejsce Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Pyrzycach

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz osobom, które pomogły w przygotowaniu i organizacji imprezy: Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej, Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Urzędowi Gminy Widuchowa, Bankowi Spółdzielczemu w Gryfinie, OSP w Krzywinie, firmom: SIGNUM YACHT SERVICE, Paticom z Krzywina, DYNPAP Szczecin ELWIKO, Hubert Wyrwicz F.H.U.MAH w Gryfinie, Przystań pod Lipami - Bogusław Krawczyk, Jarosław Warchoł - SILVER Trofea Sportowe w Szczecinie, Szczecińskiemu Parkowi Przemysłowemu, Nadleśnictwu Chojna, Zarządowi Oddziału Gminnego ZNP w Krzywinie, Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Ewie i Krzysztofowi Pierwienieckim, Eugeniuszowi Stacherze, Michałowi Lidwinowi, Ewie Wierycz, Iwonie Mańskiej, Annie Warkowskiej, Magdalenie Wójcik, Bożenie Wełpie, nauczycielom i uczniom z klasy I i II TB Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.