Reklama [góra]

Absolutorium dla starosty i zarządu powiatu jednogłośnie


Podczas czwartkowej sesji jednogłośnie zdecydowano o udzieleniu absolutorium dla starosty powiatu gryfińskiego Wojciecha Konarskiego oraz zarządu powiatu. 

Zanim podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium skarbnik Joanna Niwa przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał pozytywną opinię Regionalne Izby Obrachunkowej. 

Powiat Gryfiński to jeden z niewielu samorządów gdzie od wielu lat nie ma problemów z podjęciem uchwały o absolutorium przez radnych. W imieniu zarządu za zaufanie dziękował wicestarosta Jerzy Miler, starosta nie uczestniczył w sesji ponieważ przebywa na zwolnieniu lekarskim. 


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.