Reklama [góra]Międzynarodowe spotkanie w Chojnie


W piątek 29 czerwca odbędzie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu EULOCAL. 

Wydarzenie odbędzie się w Chojnie o godz 12:00 w Restauracji „Piastowska”. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców małych miejscowości o korzyściach związanych z członkostwem w UE.

Uczestnicy wydarzeń projektu starają się uzyskać odpowiedzi na pytania: czy w UE, jak w rodzinie, każda opinia, nawet tych najmniejszych, jest brana pod uwagę? Czy zdanie mniejszych narodów jest wystarczająco wysłuchiwane podczas procesu decyzyjnego w UE? Czy kolejne kraje będą chciały wyjść z UE? W jaki sposób można zapewnić większy wpływ obywateli na przyszłość UE? 

Odbyły się spotkania partnerów projektu na Malcie (temat: włączanie mieszkańców w proces decyzyjny i integracja imigrantów), we Włoszech (integracja imigrantów) i Niemczech (hodowla pszczół jako narzędzie procesów integracyjnych mieszkańców).

Gospodarz spotkania, stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, skoncentruje się na pokazaniu znaczenia dla edukacji zawodowej i społecznej mobilności uczniów techników zawodowych w ZSP w Chojnie realizowanych w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus+ z partnerami z Anglii, Malty, Niemiec, Węgier i Luksemburga.

W programie spotkania w Chojnie oprócz spotkania z parlamentarzystą, dyskusji i prezentacji jest również wizyta studyjna (rynek przygraniczny w Osinowie) oraz wystawa na temat projektów mobilności zawodowej.
  • Tytuł: EULOCAL : Even Us – Little Ones Count A Lot
  • Program: Europa dla obywateli (Europe for citizens)
  • koordynator - Związek Miast Partnerskich w Koszeg (Węgry),
  • Partnerzy: Stowarzyszenie Douzelage, Chojna, Polska,
  • Bad Koetzting, Niemcy,
  • Marsaskala, Malta,
  • Velletri, Włochy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.