Reklama [góra]

Plac zabaw (nie) dla dzieci? Gmina odpowiada na skargę czytelnika [foto]


Jako rodzic jestem zaniepokojony stanem placu zabaw w miejscowości Rynica w gminie Widuchowa. Plac zabaw stwarza zagrożenie dla dzieci  - napisał do nas czytelnik. Od razu skontaktowaliśmy się z Urzędem Gminy w Widuchowej, aby wyjaśnić sprawę. 

- Gmina była informowana o tym ale plac nadal jest nie rozebrany. Jedna z matek dzwoniąc w tej sprawie do gminy usłyszała ze rodzice powinni pilnować dzieci żeby nie wchodziły na plac zabaw. A co gdy dziecku stanie się krzywda? Kto za to odpowie - dodaje mieszkaniec tej miejscowości w e-mailu do naszej redakcji.


Na reakcję gminy długo nie trzeba było czekać, plac został już zabezpieczony, stare urządzenia będą zdemontowane i niebawem pojawią się nowe. Poniżej publikujemy odpowiedź Andrzej Stachury, sekretarza gminy Widuchowa.

Placu zabaw w miejscowości Rynica zostały zamontowane i oddane do eksploatacji w roku 2006. W okresie użytkowania placu zabaw jego elementy były konserwowane (malowanie, wymiana uszkodzonych elementów) oraz poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego.

Obecnie ze względu na znaczne zużycie drewnianych elementów konstrukcyjnych placu zabaw jego stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie, dlatego został przeznaczony do rozbiórki. Pracownicy urzędu gminy oznakowali elementy placu zabaw taśmą ostrzegawczą oraz umieścili tablice z informacją o zakazie korzystania i przeznaczeniu placu zabaw do rozbiórki. Niestety, jak widać na załączonych fotografiach nie zachowało się wcześniej umieszczone otaśmowanie, jedynie widoczna jest tabliczka informacyjna umieszczona na zadaszeniu obok zjeżdżalni. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym plac zabaw został ponownie oznakowany i otoczony taśmą ostrzegawczą.

W uzupełnieniu informuję, że w 2017 r. Gmina Widuchowa złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin” z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 na realizację operacji w zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 67 208 zł. Inwestycja zgodnie z podpisaną umową z Województwem Zachodniopomorskim ma zostać zakończona do dnia 25.08.2018 r. W najbliższym czasie zlecony zostanie demontaż istniejącego placu zabaw w miejscowości Rynica, a w jego miejsce zostanie zamontowany nowy plac zabaw.

Mamy nadzieję, że już niedługo rozpoczną się roboty montażowe i nowe, kolorowe, bezpieczne place zabaw powstaną w czterech miejscowościach naszej gminy. Mieszkańców Rynicy, a szczególnie najmłodszych użytkowników placów zabaw i ich rodziców prosimy o niekorzystanie z uszkodzonych elementów placu do czasu ich rozbiórki. Jestem przekonany, że ten ostatni okres oczekiwania zostanie im wkrótce wynagrodzony, a nowe place zabaw będą cieszyć dzieci przez następne lata.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.